Darbi

Žanrs
Ābece
(20)
Aforismi
(72)
Anekdote
(6)
Antoloģija skolām
(4)
Apcere
(5506)
Apcerējums par folkloru
(3)
Apcerējums par folkloru
(20)
Apraksts
(363)
Apraksts, uzruna, pateicība
(4)
Atmiņas
(806)
Autobiogrāfija
(6)
Autobiogrāfija
(130)
Autobiogrāfiskā proza
(396)
Balāde
(94)
Bērnu literatūra
(122)
Bērnu luga
(212)
Bērnu radītā folklora
(8)
Bībele
(10)
Bibliogrāfija
(143)
Bilžu grāmata
(21)
Biobibliogrāfija
(13)
Biogrāfija
(29)
Biogrāfija
(404)
Biogrāfiskā proza
(223)
Biogrāfiski vēstījumi
(36)
Blēžu (avantūras jeb dēku) romāns
(1)
Brīnumpasaka
(3)
Buramie vārdi
(1)
Ceļojumu apraksts
(303)
Ceļojumu romāns
(1)
Ceļvedis
(15)
Cittautu folklora
(2)
Dažādas paražas, sadzīve
(1)
Dažādi žanri
(65)
Dažādu grupu un vēstures periodu folklora
(1)
Detektīvromāns
(165)
Dienasgrāmata
(166)
Dienasgrāmata
(5)
Disertācija
(46)
Dokumentālā proza
(166)
Dokumenti
(24)
Domugraudi
(4)
Drāma
(343)
Dramatiska poēma
(23)
Dramatiskie, muzikāli dramatiskie, scenogrāfiskie, horeogrāfiskie darbi
(1)
Dramatizējums
(1)
Dramatizējums
(30)
Dramaturģija
(1052)
Dzeja
(6584)
Dzeja bērniem
(911)
Dzejolis
(5287)
Dzejproza
(57)
Dziesma
(1)
Dziesma
(47)
Dziesmu folklora
(2)
Dziesmu teksti
(11)
Dzīvesstāsts
(2)
Dzīvesstāsts
(3)
Ekspedīcijas (lauka pētījuma) dienasgrāmata
(1)
Elēģija
(4)
Epifānija
(12)
Epigramma
(19)
Epistulārā (vēstuļu) proza
(6)
Epitāfija jeb kapu uzraksts
(57)
Eposs
(24)
Erotiskais romāns
(10)
Eseja
(419)
Fabula
(59)
Fantāzijas romāns
(29)
Feļetons
(113)
Folklora bērniem
(1)
Folkloras materiālu vākums
(335)
Folkloras vākšanas situācijas apraksts
(1)
Folkloristikas pētījumi
(243)
Foto
(4)
Garais stāsts
(194)
Garīga vai reliģiska dziesma
(5)
Gramatika
(19)
Grāmatzinātnes pētījumi
(14)
Haika
(11)
Himna
(5)
Hrestomātija
(1)
Hronika
(1)
Humoreska
(151)
Humoristisks vai satīrisks dzejolis
(53)
Humors, satīra
(297)
Intervija
(1294)
Intervijas
(22)
Īsais stāsts
(180)
Īsproza
(3027)
Jaunā Derība
(1)
Jaunāko laiku dziesmas
(2)
Juridiskā literatūra
(9)
Katehisms
(2)
Kinozinātnes pētījumi
(10)
Komēdija
(408)
Komentāri
(91)
Komikss
(11)
Korespondence
(2)
Kriminālromāns
(99)
Kriptoromāns
(7)
Kristīgā leģenda
(2)
Kritika
(676)
Kultūrceļvedis
(8)
Kultūrvēsturisks apraksts
(115)
Lauka pētījuma piezīmes
(1)
Lekciju konspekti
(4)
Librets
(34)
Likumi
(15)
Liroepika
(12)
Literārā anekdote
(20)
Literārā pasaka
(539)
Literārie darbi
(1)
Literatūra
(2231)
Literatūrzinātniskie darbi
(1798)
Lokalizējums
(5)
Luga
(1555)
Luga leļļu izrādei
(1)
Lūgšana
(19)
Mācību grāmata
(101)
Mācību līdzeklis
(127)
Mācību literatūra
(35)
Maģistra darbs
(3)
Mākslas zinātnes pētījumi
(57)
Manifests
(3)
Materiālu vākums
(72)
Memorāts
(1)
Memuāri
(405)
Metodiskie materiāli
(19)
Mīklas
(7)
Mīlestības romāns
(5)
Miniatūra
(124)
Mitoloģiskā teika
(1)
Mitoloģisko (reliģisko) personu vārdi
(1)
Monogrāfija
(434)
Mūzikas zinātnes pētījumi
(30)
Nekrologs
(846)
Nostāsts
(1)
Novadpētniecības materiālu vākums
(19)
Novele
(595)
Novelete
(26)
Oda
(6)
Oktāva
(9)
Opera
(3)
Padomu un uzziņu literatūra
(37)
Pamflets
(4)
Paražas
(1)
Parodija
(3)
Parodija
(6)
Pasaka
(39)
Pasaka dzejā
(17)
Pasaka par dzīvniekiem
(4)
Pavārgrāmata
(13)
Pavēsture, hronikas, etnogrāfiskas ziņas
(9)
Pēcvārds
(21)
Pētījumi estētikā
(13)
Pētījumi ētikā
(3)
Pētījumi filozofijā
(76)
Pētījumi psiholoģijā
(16)
Pētījumi reliģiju vēsturē
(54)
Pētījumi sociālajās zinātnēs
(5)
Pētījumi valodniecībā
(177)
Pētījums
(673)
Piedzīvojumu romāns
(10)
Poēma
(274)
Politiska runa
(24)
Populārzinātniskie darbi
(40)
Portrets
(18)
Priekšvārds
(100)
Proza
(2016)
Proza bērniem
(1401)
Psiholoģiskā novele
(3)
Psiholoģiskais romāns
(13)
Publicistika
(472)
Pusaudžu un jauniešu literatūra
(71)
Radio raidījums
(4)
Rādītājs
(37)
Raidluga
(4)
Rakstītas atmiņas
(2)
Raksts
(3447)
Recenzija
(11291)
Referāts
(32)
Reliģiskā folklora
(2)
Reliģiskā literatūra
(208)
Reliģiskie teksti un dziesmas
(15)
Reportāža
(15)
Rokasgrāmata
(10)
Romance
(4)
Romāns
(3761)
Rotaļa
(3)
Sadzīves pasaka
(1)
Sakāmvārdi un parunas
(1)
Sakāmvārdi, parunas un teicieni
(1)
Saruna
(239)
Satīriskais romāns
(7)
Scenārijs
(122)
Sentimentālais romāns
(2)
Skaitāmie panti
(5)
Skice
(164)
Sleja
(26)
Sociālais romāns
(7)
Sonets
(17)
Sonetu vainags
(1)
Sprediķis
(9)
Stāstījumi
(1)
Stāstījumi par savu dzīvi
(2)
Stāstījumi par ticējumiem
(1)
Stāsts
(5448)
Stāsts par tautasdziesmu dziedāšanu
(1)
Stāsts par ziņģu dziedāšanu
(190)
Tanka
(2)
Tautas ārstniecība
(1)
Tautas ārstniecība, buramie vārdi
(1)
Tautasdziesmas
(41)
Teātra zinātnes pētījumi
(138)
Teika
(17)
Teiksma
(12)
Tēlojums
(613)
Tematiska intervija
(6)
Tematiskais katalogs
(3)
Tercīna
(1)
Ticējumi
(3)
Tradīcijas un ticējumi
(4)
Traģēdija
(48)
Traģikomēdija
(29)
Trilleris
(6)
Trioleta, triolets
(19)
Uzsaukums
(4)
Uzvedums vai luga
(5)
Vārdnīca
(41)
Vecā Derība
(1)
Veltījums
(66)
Vēstules
(289)
Vēstures apraksts
(65)
Vēstures pētījumi
(213)
Vēsturiskā teika
(1)
Vēsturiskais romāns
(204)
Vēsturiskas vietas apraksts
(2)
Vēsturiskas vietas vai taml. apraksts
(2)
Viencēliens
(251)
Vizuālās mākslas darbi
(1)
Zinātniskā darba nozare
(1)
Zinātniskā darba tips
(5)
Zinātniskās fantastikas romāns
(12)
Zinātniskie darbi
(61)
Zinātnisks raksts
(588)
Ziņģe
(9)
Ziņģe
(4)
Izdevuma veids
Albums
(54)
Almanahs
(58)
Antoloģija
(210)
Audiogrāmata
(3)
Audioieraksts
(5)
Biļetens
(1)
Brošūra
(410)
Burtnīca
(25)
Dzejlapa
(36)
E-grāmata
(42)
Elektroniskā publikācija
(724)
Enciklopēdija
(11)
Faksimilizdevums
(21)
Gadagrāmata
(85)
Grāmata
(13120)
Izlase
(1210)
Kalendārs
(91)
Katalogs
(44)
Kopoti raksti
(602)
Literārs krājums
(3611)
Manuskripts
(340)
Publikācija
(36681)
Rakstu krājums
(745)
Rokrakstu literatūra
(21)
Šķirklis
(7)
Vārdnīca
(37)
Vienlapa
(1)
Žurnāls
(8)
Darba veids
Atkārtots izdevums
(1018)
Oriģināldarbs
(39067)
Pirmpublicējums periodikā
(64)
Recepcija
(20167)
Tulkojums
(2331)